Czynne
Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 20.00
Sobota - niedziela: nieczynne

Rejestracja tel.
723 755 433

E-mail
centrum@amicus-cm.pl

Adres
ul. Kijowska 1
85-703 Bydgoszcz

Adres: Kijowska 1, Bydgoszcz 85-703

Czynne: Pon-pt godz. 8.00-20.00

Rejestracja: tel. 723 755 433

Spirometria

Strona główna  /  Spirometria
Spirometria, co to jest? Spirometria (badanie spirometryczne) jest podstawowym i najważniejszym badaniem czynnościowym układu oddechowego. Pozwala ono na obiektywną ocenę funkcji płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wdychanego do płuc i wydychanego z płuc. Najczęściej wykonuje się spirometrię podstawową, a w niektórych przypadkach także spirometrię po podaniu leku wziewnego (spirometria z oceną odwracalności zwężenia oskrzeli), co jest przydatne w różnicowaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). W czasie pandemii koronawirusa spirometria jest badaniem szeroko wykorzystywanym do oceny wydolności płuc oraz ich potencjalnego uszkodzenia u pacjentów po przebyciu COVID-19. Wskazania do wykonania spirometrii
  • objawy sugerujące choroby układu oddechowego: duszność, niska tolerancja wysiłku, kaszel, świszczący oddech, sinica, zmiany osłuchowe nad płucami
  • podejrzenie astmy oskrzelowej lub POCHP
  • diagnostyka, monitorowanie przebiegu i ocena skuteczności leczenia chorób układu oddechowego: astmy, POCHP, zwłóknienia płuc, chorób tkanki łącznej, sarkoidozy, pylicy płuc, rozstrzeni oskrzeli, mukowiscydozy i innych
  • ocena czynności płuc po przebytej infekcji COVID-19, zwłaszcza przebiegającej z zajęciem płuc
  • ocena ryzyka przed niektórymi operacjami chirurgicznymi
  • kontrola stanu dróg oddechowych i płuc przy narażeniu na czynniki toksyczne, palenie tytoniu
Przygotowanie do badania Przed badaniem przez kilka godzin (optymalnie 24) nie należy palić papierosów ani pić alkoholu. Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków. Około 30 minut prze badaniem nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego Przed badaniem spirometrycznym konieczne może być odstawienie niektórych leków (po uzgodnieniu z lekarzem pulmonologiem).   Przebieg badania Spirometrię przeprowadza się w pozycji siedzącej. Pacjent proszony jest o objęcie ustami ustnika podłączonego do spirometru. Nos zaciska się klipsem. Pacjentowi poleca się pozostać nieruchomo, oddychać tylko przez ustnik. Najpierw należy oddychać spokojnie, a w następnej kolejności pielęgniarka przeprowadzająca badanie prosi o wykonanie powolnego, możliwie najgłębszego wydechu i podobnego wdechu. Następnie po maksymalnym wdechu pacjent proszony jest o jak najsilniejszy, forsowny wydech trwający najlepiej co najmniej 6 sekund. Niektóre czynności powtarzane są kilkukrotnie w celu uzyskania jak najdokładniejszego wyniku. W przypadku próby rozkurczowej, po wykonaniu podstawowej spirometrii pacjentowi podaje się do wdychania lek rozszerzający oskrzela. Po 15 minutach powtarza się spirometrię, a różnica pomiędzy wynikiem przed i po podaniu leku świadczy o stopniu odwracalności obturacji (zwężenia) dróg oddechowych. W Centrum Medycznym AMICUS spirometrię wykonujemy profesjonalnym aparatem Vyntus SPIRO, będącym produktem wiodących na rynku producentów – niemieckiej firmy JAEGER i amerykańskiej Sensor Medics. Badanie jest wykonywane i oceniane przez wykwalifikowany personel – pielęgniarkę i lekarza pulmonologa.